• Position:Professor
  Interests:Translation of Ancient Co
  Email:hongyinwang @263.net
 • Name:LI BING
  Position:Professor
  Interests:English Phonology
  Email:
 • Position:Professor
  Interests:foreign language educatio
  Email:zhangwz@nankai.edu.cn
 • Name:SU LICHANG
  Position:Professor
  Interests:Theoretical linguistics a
  Email:suliton@sina.com
 • Name:Liu Ying
  Position:Professor
  Interests:British & American Litera
  Email:liuyingyiming@163.com
 • Name:MIAO JU
  Position:Professor
  Interests:Contemporary Western Tran
  Email:
 • Name:Ma Hongqi
  Position:Professor
  Interests:English Literature,Wester
  Email:mahongqi@nankai.edu.cn
 • Name:LI YI
  Position:Professor
  Interests:Pragmatics,Semantics
  Email:yli@nankai.edu.cn
 • Name:LI LI
  Position:Professor
  Interests:British & American Litera
  Email:lilyzhangkai@sina.com
 • Name:Suo Jinmei
  Position:Professor
  Interests:British & American Litera
  Email:jinmeisuo@126.com
 • Position:Associate Prof
  Interests:Translation of Classics
  Email:spriver@126.com
 • Name:HAO YUNZHI
  Position:Associate Prof
  Interests:American Culture,British
  Email:yunzhihao@nankai.edu.cn
 • Name:CUI LIFANG
  Position:Associate Prof
  Interests:British & American Litera
  Email:cuilifang@nankai.edu.cn
 • Position:Associate Prof
  Interests:Translation
  Email:lqzang99@163.com